top of page

Lekcia pre protislovenských influencerov a Aktuality!Sledujte náš kanál na Rumble a Odysee.


Zdroje, použitá a odporúčaná literatúra:


BLANÁR, Vincent, Jazyk, jeho nositelia a obývaný priestor. In: MARSINA, Richard / MULÍK, Peter (ed.), Etnogenéza Slovákov, Martin, 2011, s. 119


Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I., Bratislava, 2001


DORUĽA, Ján, O krajine a vlasti starých Slovákov. Bratislava, 2011


ĎURICA, Milan S., Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava, 2021


ĎURICA, Milan S., Priblížiť a k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Bratislava, 2012


HOMZA, Martin / RÁCOVÁ, Naďa, K vývinu slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia. Bratislava, 2010


KUČERA, Matúš, Veľká Morava a slovenské dejiny. In: Kol. autorov, Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha / Bratislava, 1985, s. 247


MAREK, Miloš, Národnosti Uhorska. Trnava, 2011


MARSINA, Richard, Najstaršia minulosť Slovenska. In: Kol. autorov, Slovenské dejiny, Martin, s. 23


MESÁROŠ, Július, Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách. Bratislava, 2004, s. 106


RATKOŠ, Peter, Postavenie slovenskej národnosti v stredovekom Uhorsku. In: MESÁROŠ, Július (ed.), Slováci a ich národný vývin. Bratislava, 1969, s. 8, 10


RUTTKAY, Alexander, Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10. – 13.

storočí z hľadiska archeologického bádania. In: Kol. autorov, Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha / Bratislava, 1985, s. 147


ŠKVARNA, Dušan, Slovenská národná rada z roku 1848 a jej inšpiračná rola. In: KOVÁČ, Dušan a kol., Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava, 2013, s. 96


ULIČNÝ, Ferdinand, Fenomény slovenských dejín v stredoveku. In: Historický časopis, 1997, č. 1, s. 41

1,051 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page