top of page

Národný výstup na Kriváň 2023 – Krátky report

Kriváň je jedným z národných symbolov Slovenska. Už pre štúrovcov mal obrovský význam. Práve na pamiatku našich národných dejateľov, ktorí Kriváň v 19. storočí pravidelne zdolávali, sa koná tradičný Národný výstup. Ďakujeme Matici slovenskej a Klubu slovenských turistov, že túto nádhernú tradíciu udržiavajú.


Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.

Ďakujeme.


IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853

199 views0 comments

Comments


bottom of page