top of page
  • KB1

POMÔŽTE KULTURBLOGU - VENUJTE NÁM 2% Z DANE.


Tak, ako každý rok, nám v našej činnosti môžete pomôcť aj v roku 2024. Poukázaním 2% z dane pre O.Z. Kulturblog pomôžete skutočnej alternatíve a umožníte nám fungovať, aj napriek obrovskej cenzúre.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,

  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane,

  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Kulturblog 2 percentá
.pdf
Download PDF • 233KB

Dôležité termíny: 

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania,

  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane),


Naše údaje:

Kulturblog

Starý trh 516/51, 6001 Kežmarok

IČO: 52346820

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6202000000004190255853

490 views0 comments

Comments


bottom of page