top of page
  • KB1

Rozhovor: 30 rokov obnovenej slovenskej štátnosti

Špeciálna relácia – hosť: Viliam Hornáček, akad. maliar a bývalý poslanec NR SR.


Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.

Ďakujeme.


IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853

109 views0 comments
bottom of page